Nosaltres

Portem treballant en el país des de fa 20 anys, hem desenvolupat tot tipus d’aplicacions
tal com facturacions, comptabilitats, nòmines …, per tot tipus d’empreses.

Hem treballat per Advocats, joiers, empreses constructors, distribuïdors, immobiliàries …

Hem col·laborat amb empreses del país i de fora del país per desenvolupar nous projectes

LES NOSTRES APPS

Totes las bases de dates WINDEV, WEBDEV, y WINDEV MOBILE són entregades com una potent Base de Dates local, xarxa, mòbil, embebida, Cloud, Cliente/Servidor, Cluster com desplegue llibre:

WINDEV, WEBDEV y WINDEV MOBILE també es connecten a otras bases de dates del merca do mediant ODBC, OLEDB y Connectores Natives: HFSQLAS/400 & IBM iOracle,SQLServer,DB2,MySQL,InformixPostgreSQLProgressSybasexBaseSQLiteAccess,
MariaDB, Hadoop (HBASE, Hive, HDFS), MongoDB, Memcached, Redis…

Tenim LA SOLUCIÓ PER A TU!
TREBALLA Menys, Gaudeix Més.