Política de Privacitat
Responsable del tractament

PROGDEV SLU, societat amb domicili a Carrer Prat de la Creu 59-65, Escala B primera planta despatx 2BC, AD500 – Andorra la Vella, és el responsable del tractament de les seves dades personals. En la present política de privacitat es facilita informació relativa al tractament de les dades personals dels nostres clients, potencials clients, usuaris que ens contacten a través de qualsevol formulari de la web, seguint l’estipulat per la llei 29/20221, del 28 d’octubre, qualificada de dades personals (LQPD) i del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).


Finalitats i bases de legitimació

Tractament de dades de representants de clients, empresaris individuals o professionals liberals


Si ets client de PROGDEV SLU, perquè has acceptat una proposta de serveis professionals dels nostres serveis o has realitzat adquirit producte de PROGDEV SLU, tractarem les teves dades segons l’indicat a continuació:

Finalitat del tractament: Tractem les teves dades per a mantenir, complir, desenvolupar, controlar i executar la relació contractual que mantenim amb l’empresa que representes, client de PROGDEV SLU, o amb tu, si ets empresari individual o professional liberal.

Base legal del tractament: Tenim un interès legítim en tractar les teves dades com a punt de contacte d’un client de PROGDEV SLU.

 


Tractament de dades per contacte a través del formulari o email

En cas que hagis facilitat les teves dades a través del formulari web de contacte de PROGDEV SLU per a formular alguna pregunta o posar-te en contacte amb nosaltres, tractarem les teves dades segons l’indicat a continuació:

Finalitat del tractament: Tractem les teves dades per a donar-te assistència i atendre’t tant si ets client, com potencial client de PROGDEV SLU.

Base legal del tractament: PROGDEV SLU té un interès legítim a assistir i contestar a qualsevol client o potencial client que plantegi una qüestió a través d’un dels nostres formularis.


Tractament de dades de candidats que envien el seu currículum a través d’email o formulari web

Si ets un candidat a ocupació en PROGDEV SLU i ens has enviat el teu currículum a través de correu electrònic, tractarem les teves dades segons l’indicat a continuació:

Finalitat del tractament: Tractem les teves dades per a estudiar la teva candidatura, present o futura, a un lloc de treball en PROGDEV SLU

Base legal del tractament: PROGDEV SLU el teu consentiment en enviar de manera voluntària el teu currículum.

Les seves dades, no es comunicaran ni seran cedits a tercers tret que existeixi alguna obligació legal. Només tindran accés a les seves dades personals els nostres proveïdors de serveis tecnològics que es contracten serveis auxiliars, aquests actuen com encarregats de tractament, i s’hauran compromès al compliment de les disposicions normatives d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació.

L’informem que, no es preveu realitzar transferències internacionals excepte amb finalitats d’emmagatzematge, en tot cas sobre la base de l’existència d’una decisió d’adequació i/o garanties adequades, clàusules contractuals tipus, normes corporatives vinculants i/o sol·licitud de certificacions o codis de conducta aprovats i reconeguts.

 


Conservació de les dades

El termini de conservació de les dades serà el mínim legal establert i, en els caos que correspongui, fins que no retiri els seu consentiment.

PROGDEV SLU, no utilitza mètodes d’elaboració de perfils ni realitza decisions automatitzades.


Confidencialitat i mesures de seguretat

Les dades de caràcter personal que es puguin recollir directament de l’interessat seran tractats de forma confidencial i quedaran incorporats a la corresponent activitat de tractament titularitat de PROGDEV SLU.

En compliment de la normativa vigent, l’empresa garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerí en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades. L’empresa fa palesa el seu compromís amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris, i porta a terme les mesures de seguretat tècniques i organitzatives que té al seu abast per a salvaguardar la seva informació

 


Veracitat i actualització de les seves dades


Declara que totes les dades aportades per vostè mateix són lícits, adequats, pertinents, exactes i, si fos necessari, actualitzats. L’aportació de dades que no complissin els requisits esmentats amb anterioritat eximirà de responsabilitat a PROGDEV SLU.

 


Drets de les persones interessades

La normativa vigent li atorga els següents drets dret d’accés, rectificació supressió i oposició de les seves dades personals:

Dret d’accés: dret d’accés a les teves dades personals per a saber quins estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb ells.

Dret de rectificació: dret a poder rectificar o completar qualsevol dada que sigui inexacte o incomplet.

Dret de supressió: dret a sol·licitar que les teves dades personals siguin suprimits dels nostres sistemes i arxius, quan això sigui possible.

Dret d’oposició: dret d’oposició al tractament de les teves dades personals, quan les seves dades no han estat facilitades directament per vostè.

Dret de limitació del tractament: dret a sol·licitar la limitació del tractament quan aquestes no siguin exactes. Quan no hagin sigut facilitades per vostè i t’oposis a la seva supressió i sol·licitis en el seu lloc la limitació d’ús. Quan les dades ja no siguin necessaris per al tractament, però els necessitis per a la formulació l’exercici o la defensa de reclamacions. Quan t’hagis oposat al tractament, mentre verifiquem que l’interès legítim de Ciutadans Compromesos Generals és vàlid conforme a la normativa.

Dret a portabilitat: quan el tractament s’efectua per mitjans automatitzats, tens dret a sol·licitar que les teves dades personals siguin comunicats a un altre responsable del tractament.

Podràs exercir tots els drets indicats de manera gratuïta, bé: escrivint un email a l’adreça de correu electrònic [email protected] o contactant per correu postal a Carrer Prat de la Creu 59-65, Escala B, Primera planta despatx 2BC, AD500 Andorra la Vella. Hauràs d’especificar quin dret desitges exercitar, així com les teves dades identificatives. En el cas que, per a verificar la teva identitat, necessitem dades addicionals als quals ens facilitis, t’ho farem saber. Pot interposar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.